Ruimte voor ideeën...

Domeinnaam nog vrij?

Domeinnaam

Wat zijn nTLDs ?

TLD staat voor top-level domein.

Het is de officiële benaming, voor het deel van een domeinnaam, dat aan het einde staat. De meest voorkomende top-level domeinen .com, .net, .org en landspecifieke extensies zoals .nl, .de en .fr. TLDs geven informatie over de essentie van een domeinnaam extensie, wanneer men een domeinnaam voor een bepaald doeleinde wilt gebruiken. De .net TLD staat bijvoorbeeld voor netwerken waar .org voor organisaties staat en .com comerieel gezien beter tot zijn recht zal komen.

De onlangs verschenen 'n' voor TLD staat voor 'nieuw'. Sinds November 2013 zijn er in verschillende fases veel nieuwe domeinextensies bijgekomen. De nTLDs zorgen voor een enorme keuze aan mogelijke combinaties voor individuele domeinen. cmsZ bied deze nieuwe TLDs niet aan, omdat onze klanten nog geen interesse hebben getoond in de nieuwe domein extensies. We focussen ons momenteel dan ook op de kracht minder is meer.

Veel domeinnamen die eindigen op .nl of .com zijn al geregistreerd, omdat steeds meer bedrijven en privépersonen een eigen website hebben.

Volgens de verkopers van al deze nieuwe domein extensies heeft het internet meer ruimte nodig. Om te kunnen voldoen in de behoefte aan herkenbare domeinnamen worden nu de nieuwe TLD's in rap tempo vermarkt. Want met de nieuwe TLD’s zijn er volop mogelijkheden voor starters met een onderscheidend idee.

Volgens de grote registars worden websites gemakkelijker en sneller gevonden op het internet, met de nieuwe TLDs en is de kans op succes aleen maar toegenomen. Met als grootste belofte dat de voorsprong op de concurrentie enkel groter word met een origineel domein!

Het salesteam vergeet echter dat iedere potentiele concurrent toegang heeft tot dezelfde zee aan nieuwe mogelijkheden met de enorme hoeveelheid verschillende domein extensies, die geen internet gebruiker wil onthouden.